Aktualne globalne trendy w sytuacji z umieralnością dzieci pokazują, że od 2017 do 2030 latach na świecie umiera około 60 milionów dzieci w wieku do pięciu lat, połowę z nich stanowiły noworodki.

Do 2030 roku na świecie umiera około 60 milionów dzieci w wieku do pięciu lat, 50% z nich - noworodki, - UNICEF donosi O tym mediaUA , powołując się na Ligę, O tym poinformowano w świeżym raporcie UNICEF).
Według informacji śledczych, w 2016 roku na planecie codziennie umierali około 15 tysięcy dzieci poniżej piątego roku życia; 46% z nich (7 tysięcy dzieci zmarło w ciągu pierwszych 28 dni życia.
W raporcie podkreślono, że w 2016 roku odnotowano najniższy poziom umieralności dzieci 5,6 mln zmarłych w wieku do pięciu lat (na przykład, w 2000 roku zmarło około 9,9 mln małych dzieci).

W tym samym czasie w UNICEF podkreślają, że w ciągu ostatnich 16 lat odsetek noworodków wśród zmarłych dzieci wzrosła z 41% do 46%.