Szef jednego z wydziałów zarządu Głównego zagwarantowania sił Zbrojnych Ukrainy, płk W., który znajduje się w przekupstwo, na mocy decyzji sądu w areszcie na okres 60 dni, z prawem do wniesienia wadium w kwocie 96 tys.zł.

Погоревший na łapówki pułkownik Sztabu generalnego aresztowany na 2 miesiące z alternatywą zabezpieczenia w 96 tys. pln, - prokuratura