Obwodowy administracyjny sąd Kijowa zareagował na prośbę przedstawiciela p. o. ministra zdrowia Ulyana Suprun wyjaśnić decyzję o zakazie wykonywania kompetencji.

Sąd wyjaśnił decyzję o zakazie Suprun realizować uprawnienia ministra

O tym poinformowano w komunikacie na stronie sądu w Facebook, przekazuje mediaUA.

"W swoim oświadczeniu przedstawiciel Suprun prosił, aby dać wyjaśnienia ww rozporządzenia poprzez określenie urzędnika, który może realizować uprawnienia Ministra zdrowia Ukrainy", - podano w komunikacie.

W sądzie zauważyć, że to nie należy do ich obowiązków.

"Definicja urzędnika, który może realizować uprawnienia Ministra zdrowia Ukrainy do kompetencji koalicji deputowanych frakcji w Radzie Najwyższej Ukrainy, Gabinet Ministrów Ukrainy i rady Najwyższej Ukrainy", - poinformowano w sądzie.

Czytaj także na " mediaUA": Rozpatrzenie wniosku ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zniesienia zakazu Suprun pełnić obowiązki szefa ministerstwa Zdrowia zaplanowano na 14:00 11 listopada, - Petrenko

Ponadto, podkreślono, że zastępca Suprun zniekształca w swoich wypowiedziach "istotą określonych przez sąd środków zabezpieczenia roszczenia, i bezpodstawnie twierdzi o odwołanie go ze stanowiska i ustanowienie zakazu wykonywać żadnych czynności".

"Zakaz wykonywania czynności, ustanowione rozporządzeniem z dnia 5 lutego 2019 roku, nie dotyczy tych uprawnień, które pozwanego, jako pierwszego zastępcy Ministra zdrowia Ukrainy, został obdarzony w sposób określony w pkt 14 pkt 10 Postanowienia o Ministerstwie zdrowia Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Sąd podkreśla, że zakaz nie dotyczy osób, które nie zostały przypisane na stanowisko ministra na podstawie decyzji rady Najwyższej Ukrainy.

W konsekwencji, trybunał zauważa, że Suprun jest zabronione wykonywanie czynności, które ustawa bezpośrednio przypisane do wyłącznej kompetencji ministra: "definicja politycznych priorytetów i strategicznych kierunków działania ministerstwa, udział w podejmowaniu decyzji na posiedzeniach Gabinetu Ministrów Ukrainy".

Czytaj także na " mediaUA": Decyzja sądu w Suprun może zatrzymać медреформу - wszystkie podpisy p. o. ministra mogą uznać za nieważne, wiceminister Ковтонюк

"Okoliczności samego ewentualnego nieprzestrzegania powyższego porządku tylko podkreślają legalność zastosowanej środki zapewnienia administracyjnego skargi" - powiedział sąd.

"Ponadto, należy zwrócić uwagę, że postanowieniem sądu o zabezpieczeniu powództwa w żaden sposób nie odważył się pytanie pobytu Suprun w każdym poście", - dodaje się w sądzie.

Przypomnijmy, że wcześniej lider partii Radykalnej, Oleg Laszko, poinformował, że Okręgowy sąd administracyjny w Kijowie na wniosek ludowego deputowanego partii Radykalnej, Igora Мосийчука zabronił Уляне Suprun pełnić obowiązki ministra zdrowia Ukrainy.

W ministerstwie zdrowia poinformował, że konsultują się z prawnikami w odniesieniu do decyzji sądu.

W swoim uzasadnieniu decyzji, wojewódzki sąd administracyjny Kijowa wyjaśnił zawieszenie Ulyana Suprun z wykonania obowiązków szefa ministerstwa Zdrowia tym, że zgodnie z przepisami, pierwszy zastępca Ministra zdrowia Ukrainy może pełnić obowiązki ministra zaledwie w ciągu miesiąca. Ponadto, pierwszy zastępca może wykonywać wyłącznie te uprawnienia ministra, które zostały mu przyznane na zlecenie samego ministra, a o obecności danego zlecenia w odniesieniu do Suprun sądu nieznany. Również sąd uwzględnił to, że Suprun do tej pory znajduje się w obywatelstwie USA.


Zobacz komentarze →