Prezydent Rumunii Klaus Йоханнис w rozmowie telefonicznej z prezydentem Piotrem Poroszenko w sobotę, 18 października, oświadczył, że odwiedzi Ukrainę na zaproszenie swojego kolegi po "rozwiązywania problemów", wynikających z normy ukraińskiego edukacyjnego ustawy o nauczaniu w językach mniejszości narodowych.

Йоханнис oświadczył Poroszenko, że odwiedzi Ukrainę tylko po "rozwiązywania problemów" w ustawie o szkolnictwie, - biuro prasowe prezydenta Rumunii pisze O tym służba prasowa głowy państwa rumuńskiego, przekazuje mediaUA , powołując się na Ліга.net.

Zgodnie z treścią komunikatu, Йоханнис wyraził "poważne niezadowolenie w związku z przyjęciem ustawy, który negatywnie wpływa na prawa do nauki w języku ojczystym dla osób należących do mniejszości w Ukrainie, w tym rumunów".
"Prezydent podkreślił, że należy przeprowadzić poważne konsultacje z przedstawicielami mniejszości narodowych na Ukrainie i w krajach sąsiednich, z którymi są związane", - zawiadomiły w UP Rumunii.
Również Йоханнис podkreślił, że obecna redakcja artykułu 7 ukraińskiego prawa oświatowego "znacznie ogranicza prawa rumuńskiego mniejszości na zapewnienie edukacji w ojczystym języku".

W związku z tym prezydent Rumunii wezwał Ukrainę do wypełnienia swoich zobowiązań wobec rumuńskiej stroną w sprawie przestrzegania odpowiednich norm i standardów międzynarodowych w zakresie ochrony praw przedstawicieli mniejszości narodowych".
Jak podkreśla się w Bukareszcie, w odpowiedzi Poroszenko wyraził "silne zaangażowanie" Kijowa rozwiązania "problemu, powstałą w wyniku przyjęcia ustawy", i zapewnił, że Ukraina weźmie pod uwagę opinię komisji Weneckiej według ustawy o oświacie.
Także szef państwa ukraińskiego ponownie zaprosił Йоханниса odwiedzić Ukrainę. Na to rumuński prezydent odpowiedział, że "wizyta, który miał się odbyć w październiku (2017 r.) i był opóźniony po stronie rumuńskiej z powodu sytuacji, zaistniałej w wyniku przyjęcia ustawy o oświacie, odbędzie się po rozwiązaniu problemów spowodowanych określonymi przepisami ustawy".

Wcześniej Administracja Prezydenta Ukrainy poinformowała, że Poroszenko i Йоханнис w dzisiejszej rozmowie telefonicznej omówili ukraiński edukacyjny prawo. Części rozmowy na Bankowej, jednak nie poinformował.
21 września 2017 r. prezydent Rumunii powiedział o uchylenie oficjalnej wizyty na Ukrainie z powodu przyjętego przez Radę Najwyższą ukrainy ustawy o oświacie, które, zdaniem Йоханниса, ograniczają prawa mniejszości narodowych. Później w ukraińskim MSZ podkreślono, że wizyta nie jest odwołany i przeniesiony.
Przypomnijmy, że 5 września BP przyjęła ustawę o oświacie, która rozpoczyna reformę edukacji na Ukrainie. 25 września Prezydent Piotr Poroszenko podpisał ustawę "O edukacji", przyjęty przez Radę Najwyższą ukrainy.
Ustawa, między innymi, określa, że językiem procesu edukacyjnego w szkołach jest język państwowy. Nowa redakcja ustawy "O edukacji" przewiduje, że dzieci, które pójdą do szkoły od 1 września 2018 r., będą mieć możliwość uczyć się w ojczystym języku tylko w szkole podstawowej - pierwsze cztery lata. Z piątej klasy wszystkie przedmioty powinny być nauczane w języku ukraińskim. Osobom należącym do mniejszości narodowych, gwarantuje prawo do nauki w języku ojczystym wraz z ukraińskim językiem w poszczególnych klasach (grupach) komunalnych instytucjach w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. Przedstawiciele mniejszości narodowych, które rozpoczęły naukę w szkole do 2018 roku, nadal go otrzymają według starych norm, ze stopniowym wzrostem ilości przedmiotów w języku ukraińskim.
Ostrzeżenie przeciwko niemu wyrazili Węgry, Rumunia, Bułgaria, ROSJA i Mołdawia.
Później w MSZ Rumunii wyraził zaniepokojenie podjętą KŁAMIĘ ustawy o oświacie, a Węgry oświadczyła, że wycofuje poparcie dla Ukrainy na arenie międzynarodowej. Szef Ministerstwa zasobów ludzkich Węgier Zoltan Balog zwrócił się z oficjalnym listem do ministra edukacji i nauki Ukrainy Lilia Grinevich i poprosił o osobiste spotkanie, aby omówić nowa ustawa o oświacie. Później parlament Węgier jednogłośnie przyjęła rezolucję z potępienia ukraińskiego ustawy o edukacji, wskazując na naruszenia praw węgrów na Zakarpaciu. Ministerstwo spraw zagranicznych Węgier stwierdził, 26 września o zamiarze kraju blokować zbliżenie Ukrainy z UE z powodu ustawy o oświacie. Совфед i Duma państwowa Rosji również wystąpili przeciwko ukraińskiej ustawy o oświacie.
28 września Ministerstwo spraw zagranicznych Ukrainy skierowała ustawę "O edukacji" na wiedzę specjalistyczną w Europejską komisję na rzecz demokracji przez prawo (komisji Weneckiej).
28 września weszła w życie ustawa "O edukacji".
4 października Prezydent Poroszenko, komentując ustawę o oświacie, powiedział: "Reforma edukacji jest ważna dla ochrony tożsamości narodowej i języka "
Jednak szef MSZ Węgier odmówił spotkania z Климкиным podczas swojej wizyty na Zakarpaciu, a 9 października, powiedział: "Węgry wymaga przeglądu Umowy o stowarzyszeniu Ukraina-UE w najbliższy poniedziałek".
Należy pamiętać, 12 października ZGROMADZENIA parlamentarnego rady europy przeprowadziła bezpośrednią debatę na język artykule ustawy o oświacie. Sprawozdawca ZGROMADZENIA parlamentarnego rady europy w tej sprawie powiedział: "Ukraina ma prawo bronić język państwowy ". A szef ukraińskiej delegacji Arjów podczas debaty powiedział: "60% uczniów-węgrów nie mogli oddać VNO w języku ukraińskim i iść na uczelnie ". W końcu, ZGROMADZENIA parlamentarnego rady europy przyjęła rezolucję w sprawie edukacji w językach mniejszości narodowych na Ukrainie.
W przeddzień, Poroszenko odpowiedział na czterech językach członków ZGROMADZENIA parlamentarnego rady europy, na pytanie o reformie edukacji. Ponadto, Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w ZGROMADZENIU parlamentarnym rady europy: "Ukraina w pełni wdraża wnioski komisji Weneckiej według ustawy o oświacie, ale nauka госязыка na pewno ".