Komitet rady Najwyższej do spraw polityki prawnej i wymiaru sprawiedliwości zatwierdził do rozpatrzenia sesji hali dwie ustawy, przewidującej zniesienie immunitetu poselskiego.

Profilowane komitet zaleca Najwyższej rozważyć ustawy o zniesieniu immunitetu poselskiego