RN Ukrainy przyjęła w całości projektu uchwały nr 7000-P "O wnioskach i propozycjach do projektu Ustawy Ukrainy o Państwowym budżecie Ukrainy na 2018 rok", w ten sposób budżet na 2018 rok przyjęty w pierwszym czytaniu.

Zagłosował za budżet w pierwszym czytaniu pisze O tym parlamentarny корреспондкет mediaUA.
Za taką decyzję głosowało 260 Deputowanych.
Gabinet ministrów Ukrainy proponuje Radzie Najwyższej przyjąć budżetu państwa na 2018 rok z przychodami 877 mld hrywien i kosztami 948,1 mld hrywien.
Przy tym jest oferowana w 2018 roku minimum egzystencji na osobę w przeliczeniu na miesiąc w wysokości od 1 stycznia 2018 r. - 1700 hrywien, od 1 lipca - 1777 hrywien, od 1 grudnia - 1853 hrywny.
Planuje się przyjąć budżetu państwa na 2018 rok z ostatecznym deficytem budżetu państwa w kwocie 77,9 mld hrywien.
Planowane jest również zapewnienie zwrotu pożyczek do budżetu państwa na poziomie 7,3 mld hrywien. Ponadto, przewiduje się udzielanie pożyczek z budżetu państwa na poziomie 14,2 mld hrywien.
Proponuje się przewidzieć ograniczenie wielkości długu publicznego w kwocie 1,999 bln usd. Projekt budżetu państwa-2018 opiera się na prognozie kursu 30,1 hrywien za dolara na koniec 2018 roku.
Wtedy premier-minister Wołodymyr Groisman podziękował Posłów za głosowanie, a szef BP Andrzej Parubij wieczór zamknął posiedzenie plenarne parlamentu.